Logo Wega

Przygotowanie pliku do druku

Opakowania drukujemy wyłącznie wg projektów graficznych dostarczonych przez Klienta. Nasi specjaliści sprawdzają każdy wysłany przez Państwa plik pod kątem technicznego przygotowania do druku.

W przypadku konieczności naniesienia poprawek do projektu, który otrzymaliśmy od Państwa prosimy o kontakt mailowy: produkcja@wegasp.com. Każda zmiana szaty graficznej zostanie przesłana

do Państwa celem koniecznej w tym wypadku akceptacji do druku. Istnieje również możliwość wysłania zdjęcia poglądowego (prewki) do Państwa siedziby. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności

za błędy w druku wynikające z niepoprawnego przygotowania pliku do druku przez Klienta, a także za błędy merytoryczne w projekcie (np. w tekstach). Drukarnia zastrzega

sobie prawo do umieszczania identyfikatorów produkcji na wyrobach gotowych zgodnie z normami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

Format pliku

Zalecanym formatem pliku do druku jest rozszerzenie AI wygenerowany przy użyciu programu Adobe Illustrator. Preferujemy również rozszerzenia TIF oraz wysokiej rozdzielczości PDF wykonane przy użyciu profesjonalnego programu

do grafiki komputerowej (Photoshop, CorelDraw). Plik graficzny powinien wyglądać właściwie przy powiększeniu 100% (wielkość rzeczywista). Podczas zapisu ważne jest ustawienie wysokiej rozdzielczości pliku (300 ppi),

zmiany kolorystyki na CMYK i zachowaniu odpowiednich spadów oraz marginesów. Dopuszczalne jest także przekazanie do druku otwartych plików programu Corel

(z tekstami zamienionymi na krzywe) plików .eps, oraz .psd (koniecznie ze spłaszczonymi warstwami).

Kolorystyka

W poligrafii stosuje się pliki wyłącznie z grafikami w trybie kolorystycznym CMYK. Przygotowując projekt należy zatem tryb wszystkich grafiki zamienić z RGB na CMYK (w projekcie lub podczas eksportu).

Należy zwrócić uwagę, że podczas zmiany trybu niektóre kolory mogą zmienić swoje nasycenie. Istnieje możliwość użycia kolorów dodatkowych z palety Pantone, jeśli w druku mają być użyte dodatkowe farby.

Warto zwrócić także uwagę, że źle skalibrowany monitor oraz zwykła drukarka nie przedstawia kolorów w sposób wiarygodny. Do weryfikacji kolorystyki służy proof cyfrowy, który możemy przygotować do wglądu

przed rozpoczęciem druku. Do weryfikacji kolorów Pantone służą odpowiednie próbniki kolorów.

Spady i marginesy

W przypadku gdy projekt zawiera elementy lub tła umieszczone do samej krawędzi publikacji należy zastosować spady. Oznacza to, że elementy te nie mogą kończyć się równo z linią cięcia, tylko wykraczać poza nią tak,

by mogły być odcięte (pozwala to uniknąć białej obwódki wokół gotowej pracy w przypadku nieprecyzyjnego jej obcięcia). Wielkość spadu to co najmniej 3mm. Istotne jest również zastosowanie wewnętrznych marginesów.

Wszystkie ważne elementy (teksty, logotypy) powinny być odsunięte od linii cięcia na 3mm. Wykluczy to ryzyko „przycięcia” tych elementów.

Rozdzielczość grafik

Przesyłane przez Państwa projekty powinny posiadać rozdzielczość 300ppi. W przeciwnym razie na wydruku ujawnią się pojedyncze piksele i wypłyną na estetykę produktu.

Teksty

Czarne tekst powinny posiadać wyłącznie jedną składową kolorystyczną (100%K), teksty które zawierają domieszki innych składowych mogą spowodować problemy z tzw. pasowaniem druku (równym nakładaniem się farb drukarskich),

co może skutkować rozmyciem kształtu liter. Minimalna wysokość najmniejszej litery musi wynosić 1,2mm. Wszystkie teksty powinny zostać przesłane w postaci obiektów wektorowych zamieniona na krzywe.